viernes, 21 de enero de 2011

Recomendacón

Como recomendación de hoy se proponen los congresos y reuniones internacionales de nuestras ciencias que tendrán lugar este año 2011.

La información la envía la ICGenHer.

A continuación traducida al castellano.

-VII Col·loqui Internacional de Genealogia (IAGI – AIG)

Bolonya, 26-29 setembre 2011

Ha estat convocat el VIIe Colloque International de Généalogie, que tindrà lloc a Bolonya del 26 al 29 de setembre de 2011, organitzat per l’Istituto Araldico Genealogico Italiano (IAGI) i l’Académie Internationale de Généalogie, sota el tema “Identità Nazionale e Migrazione”.

El Dr. Pier Felice degli Uberti, amb la seva activitat incansable, ens ofereix una nova oportunitat de participar en els Col·loquis que organitza impecablement, en aquest cas arribant a la setena convocatòria.

Hom pot inscriure ja una comunicació; l’acceptació de les propostes serà comunicada abans del 31 de maig. El text ja elaborat (no més de 25 pàgines de 1850 caràcters) ha de ser enviat abans del 31 d’agost i la lectura durant el Congrés no ha de superar els 30 minuts.

No hi ha quotes d’inscripció, només el pagament de les visites guiades, dels dinars i del sopar de gala, que s’han de pagar en el moment de fer-ne la reserva, si és el cas.

Hi haurà una nova Circular el 30 d’abril, i per a rebre l’última Circular cal haver fet la inscripció abans del 31 de març.

Teòricament, hi ha més informació a http://www.iagi.info/7colloquium.htm. El text complet de la convocatòria, però, està ja publicat al darrer número de la revista Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 99, corresponent a novembre-desembre 2010.

-XVII Reunión Americana de Genealogía

VII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heràldica

Quito, Equador, 2011

El Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval, president de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, ens notifica la resolució presa en la darrera reunió a Morelia, Mèxic, per a què la propera XVII Reunión Americana de Genealogía i VII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heràldica se celebri aquest present any 2011 a Quito, Equador. El 2013 tindrà lloc a Cartagena de Índias, Colòmbia, y la correspopnent a 2015 s’haurà de decidir encara entre Oporto, Portugal, i Salt Lake City, UTAH, EUA.

Desitgem el mateix èxit i perfecta organització que han tingut els Drs. Javier Sanchiz y Amaya Garritz a Morelia, el passat mes d’octubre.

-XXX Congrès International des Ciencies Généalogique et Héraldique

Maastricht, Holanda, 2012

Havent-se celebrat la 29ª convocatòria a la ciutat de Stuttgart, sobre el tema “Identitat en Genealogia i Heràldica”, el proper Congrés se celebrarà a la ciutat holandesa de Maastricht, l’any 2012.

-V Seminario Ibérico de Heràldica y Ciencias de la Historia

Valladolid, 2011

La darrera edició s’ha celebrat a Huelva, organitzat per la Académie Internationale d’Héraldique i la Academia Iberoamericana de la Rábida, el mes de novembre passat. La propera tindrà lloc a Valladolid.-VII Coloquio Internacional de Genealogía (IAGI – AIG)

Bolonia, 26-29 septiembre 2011

Ha sido convocado el VIII Colloque Internacional de Généalogie que tendrá lugar en Bolonia del 26 al 29 de septiembre de 2011, organizado pro el Instituto Araldico Genealogico Italiano (IAGI) y la Académie Internationale de Généalogie bajo el tema “Identità Nazionale e Migrazione”.

El Dr. Pier Felice degli Uberti, con su actividad incansable, nos ofrece una nueva oportunidad de participar en los Coloquios que organiza impecablemente, en este caso llegando a la séptima convocatoria.

Se puede inscribir ya una comunicación; la aceptación de las propuestas será comunicada antes del 31 de mayo. El texto elaborado (no más de 25 páginas de 1850 caracteres) deberá ser enviado antes del 31 de agosto y la lectura durante el Congreso no debe superar los 30 minutos.

No hay cuotas de inscripción, solo el pago de las visitas guiadas, las comidas y la cena de gala, que se pagaran en el momento de hacer la reserva, si se da el caso.

Habrá una nueva Circular el 30 de abril, y para recibir la última Circular hay que haber hacho la inscripción antes del 31 de marzo.

Teóricamente, hay más información en http://www.iagi.info/7colloquium.htm. El texto completo de la convocatoria, pero, està ya publicado en el último número de la recvista Nobiltà. Revista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 99, correspondiente a noviembre-diciembre de 2010.

-XVII Reunión Americana de Genealogía

VII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heràldica

Quito, Ecuador, 2011

El Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval, presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, nos notifica la resolución tomada en la última reunióin en Morelia, México, para que la próxima XVII Reunión Americana de Genealogía y VII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heráldica se celebre este presente año 2011 en Quito, Ecuador. El 2013 tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia, y la correspondiente a 2015 se tendrá que decidir aun entre Oporto, Portugal, y Salt Lake City, UTAH, EUA.

Deseamos el mismo éxito y perfecta organización que han tenido los Drs. Javier Sanchiz y Amaya Garritz a Morelia, el pasado mes de octubre.

-XXX Congrès International des Ciencies Généalogique et Héraldique

Maastricht, Holanda, 2012

Habiéndose celebrado la 29ª convocatoria en la ciudad de Stuttgart, sobre el tema “Identidad en Genealogía y Heráldica”, el próximo Congreso se celebrará en la ciudad holandesa de Maastricht, el año 2012.

-V Seminario Ibérico de Heráldica y Ciencias de la Historia

Valladolid, 2011

La última edición se ha celebrado en Huelva, organizada por la Académie Internationale d’Héraldique y la Academia Iberoamericana de la Rábida, el pasado mes de noviembre. La próxima tendrá lugar en Valladolid.