lunes, 20 de febrero de 2012

La langosta de la discordia (II)

Respuesta de don Armand de Fluvià a la carta que criticaba la adopción de una langosta como representación heráldica del municipio de Llagostera.


La famosa llagosta

Cartas | 06/10/2011 - 04:15h 

Armand de Fluvià 

Assessor d'Heràldica de Catalunya

Principio del formulario
Final del formulario
El senyor Escalona, a La Vanguardia del 3/ X/ 2011 ha quedat garratibat per l'escut de Llagostera i tracta d'ignorants els que governen el poble (en realitat és una vila). Jo voldria dir que l'ignorant és ell perquè no sap que ja al segle XIX l'Ajuntament usava un segell amb el senyal d'una llagosta de mar, com també el tenen una localitat Suïssa i una de Baviera, entre d'altres. Tampoc sap que l'heràldica cívica, a tota Europa, mai no s'ha basat en una etimologia científica, sinó en l'etimologia popular. És una pena donar-se-les de savi i fer el ridícul.

La famosa langosta

Cartas | 06/10/2011 - 04:15h 

Armand de Fluvià

Asesor de Heráldica de Cataluña

El señor Escalona, en La Vanguardia del 03/X/2011 se ha quedado estupefacto por el escudo de Llagostera y trata de ignorantes a los que gobiernan el pueblo (en realidad es una villa). Yo querría decir que el ignorante es él porqué no saque que ya en el soglo XIX el Ayuntamiento usaba un sello con el símbolo de una langosta de mar, como también lo tienen una localidad siuza y una de Babiera, entre otras. Tampoco sabe que la heráldica cívica, en toda Europa, nunca se ha basado en la etimología científica, sino en la etimología popular. Es una pena dárselas de sabio y hacer el ridículo.