viernes, 20 de enero de 2012

Recomendación

En la entrada del día 28 de diciembre del pasado año, se anunciaba la conferencia que el Sr. Puigderrajols iba a pronunciar el día 31 del mismo mes.

Como recomendación de hoy, se propone la nota que ha publicado la ICGenHer en su web referente a la citada conferencia:

En Pere F. Puigderrajols i Jarque, membra de la ICGenHer, va impartir una conferència a la Sala de la Mercè, amb el títol: "Eclesiàstics, mercaders i ciutadans donen empenta a la tercera catedral de Barcelona". Gràcies a la iniciativa del Canonge i delegat del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona, en mossèn Josep Mª Martí i Bonet, el grup de Monitors i Voluntaris de la Catedral porta a terme una tasca d’investigació i de divulgació per tal de difondre l’extraordinari patrimoni històric i monumental d’un dels edificis més significatius de la nostra ciutat. Tota persona que estigui interessada, pot adreçar-se a la Pia Almoina i demanar de visitar la Catedral a través de: voluntariscatedral@yahoo.es

Després d’una presentació, en què el conferenciant parlà de la necessitat de "fer sortir els colors" a tots els escuts que, per diverses vicissituds, resten en l’anonimat i en perill de destrucció, es passà a una breu introducció a l’heràldica per tal de fer més entenedor el que tot seguit s’exposa, partint de 32 escuts dels més de 350 que hi ha a l’edifici catedralici.

Podem concloure que l’exposició -oral i gràfica- va mantenir l’interès dels assistents durant l’hora llarga que va durar. Abans, però, es va fer una petita presentació de les impostes que hi ha al voltant de les columnes del claustre. Un altre treball que, gràcies a les fotografies del Sr. Rafel Mundó, voluntari, ara podrem contemplar i estudiar de més a prop, donat que al claustre són a una alçada aproximada de cinc metres.


Pere F. Puigderajols i Jarque, miembro de la ICGenHer, impartió una conferencia en la Sala de la Mercè, con el título "Eclesiásticos, mercaderes y ciudadanos dan impulso a la tercera catedral de Barcelona". Gracias a la iniciativa del Canónigo y delegado del Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona, el padre Josep Mª Martí i Bonet, el grupo de Monitores y Voluntarios de la catedral llevó a cabo una tarea de investigación y de divulgación con el objetivo de difundir el extraordinario patrimonio histórico y monumental de uno de los edificios más significativos de nuestra ciudad. Toda persona que esté interesada, puede dirigirse a la Pia Almoina y solicitar visitar la catedral a través de: voluntariscatedral@yahoo.es

Después de la presentación, en la que el conferenciante habló de la necesidad de "sacar los colores" a todos los escudos que, por diversas vicisitudes, permanecen en el anonimato y en peligro de destrucción, se pasó a una breve introducción a la heráldica para así hacer más inteligible lo que se expuso a continuación, partiendo de 32 escudos de los más de 350 que existen en el edificio catedralicio.

Podemos concluir que la exposición -oral y gráfica- mantuvo el interés de los asistentes durante la hora larga que duró. No obstante, antes se hizo una pequeña presentación sobre las impostas que existen alrededor de las columnas del claustro. Otro trabajo que, gracias a las fotografías del Sr. Rafael Mundó, voluntario, ahora podemos contemplar y estudiar más de cerca, dado que en el claustro están a una altura aproximada de cinco metros.