martes, 10 de enero de 2012

Nuevo enigma

Don Josep A. Cerdà plantea un nuevo enigma a los lectores de este espacio: se trata de averiguar a quién perteneció este escudo:


El mensaje de don Josep es el siguiente:

Benvolgut Sr,

Em dirigeixo novament a vostè per demanar la col·laboració dels seguidors del seu blog que em puguin ajudar a identificar aquest escut.

Está pintat en una gerra barcelonesa de la segona meitat del segle XVII i s'hi pot veure l'escut d'un bisbe.


Crec que ha de ser un bisbe català, perquè rarament aquestes peces s'exportaven més enllà de Catalunya, però no tinc cap pista que m'indiqui de qui pot tractar-se. Seria tan amable de publicar la foto per veure si algú em pogués ajudar?

Li estaria, novament, molt agraït.


Cordialment,


Josep A. Cerdà


Apreciado señor,

Me dirijo de nuevo a usted para solicitar la colaboración de los seguidores de su blog que me puedan ayudar a identificar este escudo.

Está pintado en una jarra barcelonesa de la segunda mitad del siglo XVII y se puede ver el escudo de un obispo.


Creo de ha de ser de un obispo catalán, porqué raramente estas piezas se exportaban más allá de Cataluña, pero no tengo ninguna pista que me indique de quien puede tratarse. ¿Sería tan amable de publicar la foto para ver si alguien me puede ayudar?

Le estaría, de nuevo, muy agradecido.

Cordialmente,

Josep A. Cerdà

En un correo posterior, don Josep me comenta que le han asegurado que no se trata de un obispo de la sede de Barcelona