miércoles, 13 de abril de 2011

Nueva versión de las armas de don Pascual Maragall

Don Xavier Garcia envia su propia versión de las armas del ex presidente de la Generalitat don Pascual Maragall:

L'he fet a partir del téu.

Quarterat, 1er i 4rt d'atzur, dues espigues de maragall d'or amb la punta de la branca passades en sautor, sobremuntat d'un llibre obertd'argent ; 2on i 3er partit, 1 d'argent, creu plena de gules, 2 d'or,quatre pals de gules; el cap de gules, amb les anelles olímpiques d'or.

Les espigues de maragall en referencia al nom. Segons el diccionari català-valencià-balear és "Planta gramínia de l'espècie Hordeummurinum, d'espiga semblant a la de l'ordi, freqüent a les voreres decamins i camps". En castellà es diu "espigadilla". El llibre per això que deies (ser nét de Joan Maragall i Gorina). Les armes de Barcelona y les anelles per la seva fita deportar les olimpiades a Barcelona.


Lo he hecho basándome en el tuyo.

Cuartelado, 1º y 4º de azur, dos espigas de espigadilla de oro con la punta de la rama puestas en sotuer , surmontadas de un libro abierto de plata; 2º y 3º partido, 1º de plata, cruz plena de gules, 2º de oro, cuatro palos de gules; el jefe de gules, con los aros olímpicos de oro.

Las espigas de espigadilla son referencia al apellido (espigadilla es maragall en catalán). Según el diccionario catalan-valenciano-balear es “Planta gramínea de la especie Hordeummurinum, de espiga parecida a la cebada, frecuente en los márgenes de caminos y de campos. Es castellano es "espigadilla". El libro por eso que decías (ser nieto del poeta Joan Maragall i Gorina). Las armas de Barcelona y los aros por su hito de traer las olimpiadas a Barcelona.