martes, 21 de junio de 2011

Plato con lises

De nuevo don Pierre de Losada envía unas líneas añadiendo algunos datos a la identificación del escudo que se proponía en la entrada del pasado 09 de junio.

Benvolgut amic Don Javier,

M'agradaria contribuir a la pregunta formulada pel senyor Josep A. Cerdà.

No crec que l'escut d'armes representat al plat pertanyi a la casa anomenada Batards Calàbria. De fet, sabem de dos bastards de Calàbria, fills naturals del senyor Joan II d'Anjou (1426-1470) marquès de Pont-à-Mousson; a continuació duc de Lorena (1452-1470), i fill del rei René d’Anjou, comte de Provença; que va morir a Barcelona el 1470. S’ autointitulà duc de Girona com a pretendent al tron d'Aragó.

1.- Joan Bastard de Calàbria, Comte de Briey (Lorena), que va morir en 1504. Tenia un fill, Calàbria Ferri. Sabem que les armes que portava eren: de plata, una creu de Jerusalem d’or, franc quarter de plata, tres àguiles de sable .

2.- Aubert, bastard de Calàbria, Senyor Essey (Lorena) del qual no ha estat possible conèixer les armes que utilitzava. No obstant això, sembla molt poc probable que fes servir el lliri. (...)

Com a blasonament de les armes que aparèixen al plat, proposo el següent:

D'argent, una banda d'atzur, carregada amb quatre flors de lis d'or posades en sotuer i separades en dos grups de dos per una barra d'or.

He consultat el diccionari del comte de Renesse, però no he trobat cap llinatge que portés per armes l’ escut representat al plat de Don Josep.

(...)

Pierre de Losada i Marti


Aprecidado amigo don Javier,

Me gustaría contribuir a la pregunta formulada por el señor Josep A. Cerdà.

No creo que el escudo de armas representado en el plato pertenezca a la casa llamada Bastardos de Calabria. De hecho, sabemos de dos bastardos de Calabria, hijos naturales del Señor Juan II de Anjou (1426-1470) marqués de Pont-à-Mousson; a continuación duque de Lorena (1452-1470, y hijo del rey René de Anjou, conde de Provenza; que murió en Barcelona en 1470. Se autointituló duque de Gerona como pretendiente al trono de Aragón.

1.- Juan, bastardo de Calabria, conde de Brey (Lorena), que murió en 1504. Tenía un hijo, Calabria Ferri. Sabemos que las armas que llevaba eran: de plata, una cruz de Jerusalén de oro, franco cuartel del plata, tres águilas de sable.

2.- Auberto, bastardo de Calabria, señor de Essey (Lorena), del cual no ha sido posible conocer las armas que utilizaba. (...)

Como blasonamiento de las armas del plato propongo lo siguiente:

De plata, una banda de azur, cargada de cuatro flores de lis de oro puestas en sotuer y separadas en dos grupos de dos por una barra de oro.

He consultado el diccionario del conde de Renesse pero no he encontrado ningún linaje que llevase por armas el escudo representado en el plato de don Josep.

(...)

Pierre de Losada i Martí