viernes, 18 de febrero de 2011

Recomendación

Hoy se recomienda una conferencia que se enmarca en el ciclo "Debats ICGenHer".


Cicle: {IX} Debats ICGenHer {Institució Catalana de Genealogia i Heràldica}

Data: 21 de març

Hora: 19:30 h.

Lloc: Ateneu Barcelonès (Sala Verdaguer). Canuda, 6, Barcelona

Conferenciant: Sr. Fancesc Albardaner.

Títol: Cristòfor Colom català: ciència històrica o fanatisme patriòtic? L’estat de la qüestió.

Sinopsi:
El proper dia 9 de febrer del 2011 serà el 75è aniversari de la mort, a Barcelona, de Luis Ulloa i Cisneros. La primera conferència que va donar el pare de la teoria de la catalanitat de Colom tingué lloc a l'Ateneu de Barcelona el dia 25 de maig del 1927, ara fa 83 anys. Aquesta conferència i teoria van crear una escola de seguidors, que ha superat tres generacions d'estudiosos amb diversa fortuna. Ben entrat en el segle XXI, què en resta de veritat científica a aquesta teoria? Es tracta simplement d'una teoria barroerament afalagadora del patriotisme dels catalans? En Francesc Albardaner, arquitecte, estudiós i ex-president del Centre d'Estudis Colombins, ens en farà un balanç serè i documentat.


Ciclo: {IX} Debats ICGenHer {Institució Catalana de Genealogia i Heràldica}

Fecha: 21 de marzo

Hora: 19:30 h.

Lugar: Ateneu Barcelonès (Sala Verdaguer). Canuda, 6, Barcelona

Conferenciante: Sr. Fancesc Albardaner.

Título:
Cristóbal Colón catalán: ¿ciencia histórica o fanatismo patriótico? El estado de la cuestión

Sinopsis: El pasado día 09 de febrero se conmemoró el 75 aniversario de la muerte, en Barcelona, de Luís Ulloa y Cisneros. La primera conferencia que dio el padre de la teoría de la catalanidad de Colon tuvo lugar en el Ateneu Barcelonès el día 25 de mayo del año 1927, hace ahora 83 años. Esta conferencia y teoría crearon una escuela de seguidores, que ha superado las tres generaciones de estudiosos, con diversa fortuna. Bien entrado el siglo XXI, ¿qué queda de verdad científica en esta teoría? ¿Se trata simplemente de una teoría halagadora del patriotismo de los catalanes? Francesc Albardaner, arquitecto, estudioso y expresidente del "Cercle d'Estudis Colombins", nos hará un balance sereno y documentado.